top of page
  • Writer's picturePetar Fabijanic

DUHOVNI RAST
Kada je čovjek nanovo rođen, postao je Božje dijete koje treba dalje rasti u duhu. Kao što ni malo dijete ne raste samo od sebe, već mu je potrebna hrana i njega, tako se ni duhovni rast ne zbiva sam po sebi. 

Ako želiš rasti i razvijati se u duhu, želim te uputiti na četiri stvari koje su za to nužne. 

1. Hrani se Božjom Riječju! 

Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga. 2. Petrova 1:20,21 

Apostol Petar, koji je bio Isusov učenik, govori da prije svega moramo znati jedno. Ništa što piše u Svetom Pismu, odnosno u Bibliji, nije došlo od ljudi, već su ljudi govorili, to jest pisali, nadahnuti Duhom Svetim. Duh Sveti je autor Biblije. Danas je veoma prošireno mišljenje da je Biblija ljudsko djelo. Međutim, apostoli Petar i Pavao nisu mislili tako. Oni su ustvrdili da se Biblija pisala po Božjem nadahnuću. Tako, ništa što piše u Bibliji nije stvar ljudskog samovoljnog tumačenja. 

Druga zabluda koja je danas raširena jest da se Biblija kroz stoljeća mijenjala, te da se danas umnogome razlikuje od izvornika. Ako je Bog mogao nadahnuti ljude da napišu Bibliju, onda ju je mogao i sačuvati kroz stoljeća. To potvrđuju brojni arheološki nalazi drevnih prijepisa biblijskih knjiga. Oni se sadržajem ne razlikuju od tekstova biblijskih knjiga koji se nalaze u tvojoj Bibliji. Biblija je do danas ostala sačuvana u svom izvornom obliku. 

Biblija je Božje pismo upućeno tebi. Tvoj je duh gladan čitanja Svetoga Pisma i saznavanja onoga što ti Bog poručuje. 

...od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa. 

Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen - opremljen za svako djelo ljubavi.  2. Timoteju 3:15-17 

Pristupi Bibliji kao Pismu, koje je Bog uputio tebi osobno, i dopusti da te ona uči i mijenja! Ona će te tada učiniti mudrim, poučiti, ukoriti, popravljati, odgajati u pravednosti i opremiti za svako djelo ljubavi. A to je upravo ono što ti treba! 

Isus odvrati: „Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.’“ 

Matej 4:4 

Kao što je kruh hrana za tvoje tijelo, tako je Božja Riječ hrana za tvoj duh. Božja je Riječ duhovna hrana i bez nje ne možeš rasti u duhu. Ona izgrađuje i jača tvoj duh. 

Kao što svakodnevno uzimamo hranu za svoje tijelo, tako trebamo svakodnevno hraniti i svoj duh. Za zdrav duhovni rast potrebno je redovito čitati Bibliju i tako se hraniti Božjom Riječju. 

Biblija je sastavljena od šezdeset i šest knjiga. Sastoji se od Starog i Novog zavjeta. Stari zavjet ima trideset i devet knjiga, a Novi zavjet dvadeset i sedam. Pisali su ih razni ljudi nadahnuti Duhom Svetim. 

Novi zavjet možemo podijeliti u četiri dijela: 

Evanđelja - četiri Evanđelja koja su pisali apostoli Matej, Marko, Luka i Ivan. Zabilježila su Isusov život na zemlji, Njegova učenja i čudesa, te događaje vezane uz njih. 

Djela apostolska - knjiga koju je pisao apostol Luka. Govori o životu vjernika nakon Isusova uskrsnuća, o životu i radu prve Crkve, te o širenju Evanđelja u tada poznate dijelove svijeta. 

Poslanice - pisma koja su apostoli Pavao, Petar, Ivan i drugi uputili određenim crkvama ili pojedincima. 

Otkrivenje - knjiga koju je napisao apostol Ivan prema Božjem nadnaravnom otkrivenju o događajima u posljednjim vremenima. 

Nakon obraćenja najbolje je početi čitati Bibliju od Novog zavjeta. Počni od prvog poglavlja Matejevog Evanđelja i odredi koliko ćeš poglavlja dnevno čitati. Odluči, primjerice, čitati po dva poglavlja Biblije dnevno. Ako pročitaš i više, to neće predstavljati problem. Uvedi disciplinu u primanje svoje duhovne hrane. Čitaj Bibliju po redu, a ne na preskok. 

Bilo bi dobro da svaka novoobraćena osoba najprije pročita Novi zavjet dva do tri puta, prije no što počne, po redu, čitati Stari zavjet. Novi zavjet je ispunjenje Starog zavjeta. Mi danas živimo u Novom zavjetu - novom savezu s Bogom sklopljenom posredovanjem Isusa Krista. 

Ako za čitanja Biblije dođeš do dijelova koje ne razumiješ, ne opterećuj se, niti se zadržavaj na njima. Nastavi čitati dalje i pohranjuj u svoje srce sve ono što razumiješ. Duh Sveti će ti kasnije protumačiti i nejasne stvari. 

Biblija je Božja Riječ i posveti joj svoju punu pažnju. Ne čitaj je površno. Nemoj je čitati kao što se čitaju novine ili neki roman. Primaj Božju poruku koja je zapisana na njezinim stranicama. 

Stihove koji su ti važni i koji ti nešto govore podcrtaj i istakni. Označi određenom oznakom stihove koje možeš moliti. 

Pri čitanju Biblije izuzetno je važno načelo s kojim joj pristupaš. Ono odlučuje o tome koliko ćeš pritom primiti od Boga. Očekuj da ti Bog govori, da te uči i mijenja po svojoj Riječi. Isus je rekao da će nas Duh Sveti uvesti u svu istinu, da će nas naučiti sve i sjetiti nas svega što nam je On rekao. Zato zamoli Duha Svetog i očekuj od Njega da ti protumači Božju Riječ, pouči te i uvodi u svu istinu, svaki puta kada čitaš Bibliju. 

Ono što pročitaš u Bibliji počni odmah primjenjivati u svom životu! Nemoj čekati na neka posebna vremena kako bi to počeo činiti, jer ona nikada neće doći! Biblija, na primjer, govori: „Radujte se uvijek u Gospodinu!“ Razotkrij područja u svome životu u kojima postoji zabrinutost, gorčina ili mrmljanje i riješi se toga. Unatoč okolnostima, ispuni se radošću u Gospodinu! Primijeni Božju Riječ u svome životu! 

2. Moli i imaj zajedništvo s Bogom! 

Kada si bio nanovo rođen, doživio si svoj prvi osobni susret s Bogom. Sada, nakon obraćenja, nastavi održavati svoje zajedništvo s Bogom kroz osobnu molitvu. Razgovaraj s Njim, podijeli s Njim sve u svom životu. Budi spontan i jednostavan pred Bogom! 

Bog voli čuti tvoju osobnu molitvu. U Mateju 6:6 Isus govori: „A ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli Ocu svom u tajnosti, pa će ti platiti Otac tvoj, koji vidi u tajnosti.“ 

Bog ne traži da Mu se obraćaš kićenim govorom ili napamet naučenom molitvom. On čeka da Mu otvoriš svoje srce i razgovaraš s Njim, jednostavno, kao s prijateljem. Razgovaraj s Bogom svojim riječima, reci Mu što te raduje, a što boli, predaj Mu svoje brige. Podijeli s Njim svoj život. Nema područja tvog života o kojem Bog ne bi želio slušati i razgovarati. On je tvoj Otac koji se brine za tebe. Bog voli slušati tvoje molitve! 

Isus je rekao svojim učenicima: 

Do sada niste ništa u moje ime molili. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna! 

Ivan 16:24 

Kada imaš određenu potrebu, dođi pred Boga i moli da ti je On ispuni. Bog se raduje da ti može dati ono što ti je potrebno, jer je On tvoj Otac. Moli također i za druge ljude i očekuj odgovore! 

Vrlo je važan način molitve, moliti Božju Riječ. Biblija je puna stihova koje možeš moliti za sebe i za druge, u različitim situacijama i za različite potrebe. Među molitvama za duhovni rast vjernika su i Pavlove molitve za crkve kojima je pisao. One su veoma snažne i možeš ih moliti čitavog svog života za osobni duhovni rast, kao i za duhovni rast drugih. 

Najznačajnije od njih su u Efežanima 1:17-20 i 3:14-19, te Kološanima 1:9-12. 

Osim osobne molitve vrlo je važna i zajednička molitva s drugim nanovo rođenim kršćanima. Uključi se u nju. Na taj ćeš način učiti moliti te vidjeti mnogobrojne rezultate molitve vjernika. 

U Mateju 18:19,20 Isus se obraća svojim učenicima: 

„Nadalje vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, dat će im Otac moj nebeski. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.“ 

3. Ugradi se u lokalnu crkvu! 

Kada upoznamo Gospodina, želimo se družiti s ljudima koji imaju isto iskustvo i koji hodaju s Bogom. Mi smo svi ista duhovna obitelj - braća i sestre u Kristu Isusu. 

Prva Crkva - Crkva u svojim počecima, odmah nakon Isusova uskrsnuća, daje nam primjer kako se kršćani trebaju sastajati, zajedno moliti i slaviti Boga. 

Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. 

Kao što su svaki dan postojano - kao po dogovoru - bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. 

Hvalili su Boga i zato uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan pripajao 

Crkvi one koji se spasavahu. Djela apostolska 2:42,46,47 

Bog nam je dao duhovnu obitelj kojoj pripadamo i tu obitelj volimo. Volimo svoga brata i sestru u Kristu. Želimo se družiti s njima, moliti zajedno i učiti jedni od drugih. 

Crkva je Božji narod. Nju, u Božjim očima, čine svi nanovo rođeni vjernici, bez obzira u kojoj se denominaciji nalaze. Mnoge ljude koji sebe smatraju vjernicima Bog ne drži vjernicima jer nisu nanovo rođeni i nisu pripadnici Njegovog naroda. Njegov narod, odnosno Crkvu, čine oni koji su nanovo rođeni. Svi ostali pripadaju svijetu. 

Unutar Kristovog Tijela, cjelokupne Crkve, postoje i lokalne Crkve. To su lokalne duhovne obitelji u kojima se okupljaju vjernici. Zajedno slave Boga, primaju od Njega i rade na širenju Božjeg Kraljevstva. Lokalnoj Crkvi Bog daje službenike koji će je hraniti i izgrađivati. Crkva je mjesto rasta. U njoj ćeš primiti hranu, njegu i zaštitu. Moći ćeš se zdravo razvijati i rasti u duhu. 

Bog je zamislio da svaki vjernik pripada nekoj lokalnoj Crkvi i da aktivno sudjeluje u njenom djelovanju. Crkva je mjesto primanja i davanja. Jedino će se u njoj moći u potpunosti razviti tvoji duhovni darovi i poziv. Tako ćeš donositi puno roda za Božje Kraljevstvo i učiniti da se Božji plan za tvoj život u potpunosti ispuni. 

Crkva je mjesto zajedničkog rada. U radu na širenju Božjega Kraljevstva zajedno možemo postići puno više nego svaki od nas odvojeno. 

Mi ne dolazimo u crkvu zbog tradicije, već potaknuti srcem. Srce nas vuče u crkvu. Želimo zajedno slaviti Boga, slušati Njegovu Riječ, moliti i družiti se s braćom. Hoćemo raditi za Boga i gledati kako se Njegovo Kraljevstvo širi u našem gradu i zemlji. 

4. Svjedoči drugima! 

Ti si doživio nešto što mnogo ljudi u ovome svijetu još nije doživjelo, a što im je potrebno. Ljudi u svijetu žive u tami i ne poznaju Boga. Bog želi da Ga svaki čovjek upozna. Zato je poslao nas koji Ga znamo, da svjedočimo drugima, kako bi Ga i oni upoznali. 

Na svom odlasku sa zemlje, Isus je dao zapovijed svo- jim učenicima: 

„Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!“ 

Marko 16:15 

Mi smo blagoslovljeni jer poznamo Boga. Isus nas je poslao da idemo i dijelimo svoje iskustvo s drugima, kako bi Ga i oni upoznali. Svjedoči o Isusu i riječju i djelom. Neka tvoj stil života prati riječi kojima svjedočiš o Kristu! 

Mi se ne sramimo svjedočiti o Isusu, jer Ga volimo i želimo da Ga i drugi upoznaju. Ako se ljudi, kojima si prvima svjedočio, nisu obratili, ne posustaj! Nastavi svjedočiti i sigurno ćeš donijeti rod. Kao što su se ljudi obraćali na Isusove riječi, obraćat će se i na naše. To je obećanje koje nam je Bog dao. Isus je rekao: „Sjetite se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara!’ Ako su mene progo- nili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ držali, i vašu će držati“ (Ivan 15:20). 

U Bibliji piše da će svi oni koji žele živjeti s Bogom biti progonjeni (2. Timoteju 3:12). Kada te prijatelji ostave zbog Krista, ili ti se kolege izruguju, kada te rodbina i tvoji najbliži ocrnjuju zbog Krista, tada znaj da je Bog s tobom više nego ikad prije. 

Isus je rekao: „Nemojte misliti da sam došao donijeti na zemlju mir! Nisam došao da donesem mir, nego mač. Da, došao sam da rastavim sina od njegova oca, kćerku od njezine majke i snahu od njezine svekrve. Čovjeku će biti neprijatelji njegovi ukućani. Tko više ljubi oca ili majku nego mene, nije me do- stojan. Tko više ljubi sina ili kćer nego mene, nije me dostojan“ (Matej 10:34-37). 

Isus je znao da će se mnogima od nas kršćana, zbog toga što smo spašeni, naši ukućani protiviti. Nemoj odustati od svog hoda s Bogom zbog pritiska ljudi! To se ne isplati! Život s Bogom koji si primio je najdragocjenije što imaš. Nemoj ga ispustiti ni pod koju cijenu. 

Neki ljudi nakon spasenja dožive progonstvo od svojih najbližih, te odustanu od svog hoda s Bogom kako bi sačuvali „mir u kući“. Naprave kompromis tamo gdje ne bi trebali. Na kraju izgube svoj odnos s Bogom, a ni odnosi u obitelji ne budu kakvi bi trebali biti. 

Drugi pak odluče nastaviti svoj hod s Bogom. Ukućanima pokazuju poštovanje i ljubav, ali ne popušta- ju njihovim pritiscima. Mnogi su tako prošli kroz teško razdoblje, ali i dočekali spasenje svoje obitelji. 

Odluči da ćeš slijediti Isusa ma kakvu cijenu morao platiti. Osoba koja napravi takvu odluku sigurno se neće razočarati. Ona će imati mnogo plodova u svome životu. 

Tekst preuzet iz knjige D.A. Šićka i Ž. Rupčić "Temeljna biblijska učenja"

3 views0 comments

Recent Posts

See All

CRKVA

Comments


bottom of page