Izazov

September 8, 2014

Matej 28:18-20: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovijedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. „

Kološanima 1:27: „…Krist u vama-nada slave.

Luka 17:20-21: „Kraljevstvo Božje ne dolazi zamjetno. Niti će se reći: Evo ga ovdje“ ili Eno ga ondje! Jer, evo kraljevstvo je Božje među vama.“

Habakuk 2:14: „Jer će se zemlja napuniti znanja o slavi Jahvinoj, kao što vode prekrivaju more.“

 

 

 

BOŽJA ŽELJA I KONAČNA SVRHA JE DA SE OVAJ SVIJET ISPUNI SPOZNAJOM SLAVE NJEGOVE! ŠTO JE NJEGOVA SLAVA? TO JE NJEGOVA OČITOVANA PRISUTNOST. OVAJ SVIJET JE LIŠEN SLAVE BOŽJE ZBOG GRIJEHA U KOJEM JE ADAM ZAPOČEO, A MI NASTAVILI. NO, ISUS KRIST KOJI JE ODSJAJ SLAVE NJEGOVE, DOŠAO JE NA OVAJ SVIJET VRATITI SLAVU DJECI BOŽJOJ. SVIMA ONIMA KOJI SE ZOVU NJEGOVIM UČENICIMA.

 

KADA JE ISUS KRIST UZNESEN NA NEBO ON JE POSLAO DUHA SVETOGA, DUHA SLAVE NA OVU ZEMLJU KAKO BI POMOGAO ONIMA KOJI SU UČENICI MANIFESTIRATI TU SLAVU. JA OSOBNO VJERUJEM DA JE SLAVA MANIFESTACIJA SNAGE RIJEČI, SILE BOŽJE I DJELA LJUBAVI. POPUT ISUSA KOJI JE GOVORIO; TO JEST PODUČAVAO KAO ONAJ KOJI IMA VLAST I ČINIO ČUDESNE ZNAKE U NARODU. ISCJELJIVAO JE BOLESNE, IZGONIO ZLODUHE I ČINIO MNOGOBROJNA ČUDESA I ZNAKE NO, I HRANIO JE MNOGE I POMAGAO LJUDIMA. NJEGOV PUT SU NASTAVILI NJEGOVI UČENICI I TO SE NASTAVLJA DO DANAŠNJEG DANA SVE DO KRAJA VREMENA.

 

Luka 6:40: „Nije učenik iznad svoga učitelja, već će svaki koji se usavrši biti kao učitelj njegov.“

 

UČENIK ISUSA KRISTA MORA ČEZNUTI ZA TIME DA BUDE POTPUN! I U RIJEČI I U DJELU. POSTOJE DJELA U KOJA SMO POZVANI PRIJE POSTANKA SVIJETA, TO SU DJELA LJUBAVI. VIDITE MNOGI KRŠĆANI DANAS U SVIJETU ŽELE VIDJETI SLAVU BOŽJU I SILU U VEĆOJ MJERI NEGO DO SADA. NO, ISTINA JE DA SU MNOGI ZAKRŽLJALI I NE USAVRŠAVAJU SE. BOG PRED NAS STAVLJA IZAZOVE! TI NAM SE IZAZOVI KATKADA NE SVIĐAJU NO, ONI SU BOŽJE SREDSTVO DA NAS POVUKU IZ PODRUČJA NAŠE SIGURNOSTI I MEDIOKRITETA U DUHOVNU IZVRSNOST! ŠTO JE DUHOVNA IZVRSNOST!? TO JE MANIFESTIRANI KRIST U TEBI. U RIJEČI, SILI I DJELIMA LJUBAVI!

 

RIJEČ

 

2 Timoteju 2:15: „Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao RADNIK koji se nema čega stidjeti koji ISPRAVNO RAZLAŽE RIJEČ ISTINE.“

 

NEKI LJUDI IMAJU PROBLEM, A TAJ JE DA MISLE DA AKO ZNAJU NEŠTO BIBLIJSKIH TEMINA I STIHOVA, AKO SU ČULI ODREĐENE PROPOVIJEDI-DA IMAJU MANDAT PROPOVIJEDATI POPUT LJUDI KOJI SU „BRUSILI ZANAT“ GODINAMA. OVDJE ŽELIM NAGLASITI DVA MOMENTA: BOG GOVORI O TOME DA PRIJE NEGO TI BUDE DOZVOLJENO GOVORENJE RIJEČI BOŽJE JAVNO TI MORAŠ RADITI! RADITI NA USVAJANJU POZNAVANJA RIJEČI, ALI I NA UTVRĐIVANJU OSOBNOG INTEGRITETA. BIBLIJA JE RIJEČ ISTINE, NO, IPAK JE NEKI KORISTE DA BI ŠIRILI NEISTINE. TO JE MOGUĆE SAMO AKO JE PROPOVJEDNIK BIO LIJENI RADNIK. BOG NAS POZIVA NA ISPRAVNOST NAUKA. TO NE PODRAZUMIJEVA SAMO ISPRAVNO IZLAGANJE DOKTRINE, VEĆ I DA OSOBA ŽIVI TO ŠTO PROPOVIJEDA!-Rimljanima 2:1-2: „Zato nemaš isprike, o čovječe koji sudiš, TKO GOD BIO. Jer u čemu sudiš drugoga, sam sebe osuđuješ-ta isto činiš ti što sudiš. A znamo da je sud Božji po istini nad onima koji takvo što čine. A misliš li, o čovječe što sudiš one koji takvo čine, a sam isto činiš, da ćeš ti izbjeći sud Božji?...22-24: „Ti koji govoriš: Ne čini preljuba, preljub činiš? Ti koji se gnušaš kumira, pljačkaš hramove? Ti koji se Zakonom dičiš, prijestupom Zakona Boga obeščašćuješ? Ta zbog vas se, kao što je pisano, ime Božje huli među narodima.“

 

2 Korinćanima 11:6: A ako sam i nevješt u govoru, ipak nisam u znanju. Naprotiv, u svemu smo vam ga i među svima očitovali.“

 

SILA

 

1 Korinćanima 4:20: „Jer nije u riječi kraljevstvo Božje, nego u sili.“

 

2 Korinćanima 4:7: „A to blago nosimo u zemljanim posudama da izvrsnost sile bude od Boga, a ne od nas“

 

SILA ILI DUNAMIS JE BOŽJA SNAGA KOJA JE VIDLJIVA U OVOM VREMENU I SPECIFIČNIM OKOLNOSTIMA. ONA JE TA KOJA MOŽE ISCJELITI, OSLOBODITI, UČINITI NEOBIČNA ČUDA. TO JE OBEĆANJE KOJE IMAMO OD OCA: Luka 24:49: „I, evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. A vi ostanite u gradu Jeruzalemu dok se ne odjenete u silu s visine.“ SILA IMA SVOJU SVRHU: Djela apostolska 1:8: „Nego ćete primiti silu kada Duh Sveti dođe na vas; i bit ćete mi svjedoci i u Jeruzalemu, i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.“ VJERODOSTOJAN SVJEDOK ISUSOVA USKRSUĆA JE ONAJ KOJI U SEBI IMA SILU DUHA SVETOGA, USKRSLOG KRISTA MANIFESTIRANOG KROZ SEBE.

 

Marko 16:17-18: „A ovi će znaci pratiti one koji uzvjeruju; u moje ime izgonit će zloduhe (Djela apostolska 16:16-18) , govorit će novim jezicima (Djela apostolska 2:4), zmije će uzimati (Djela apostolska 28:3-5) i popiju li što smrtonosno neće im nauditi; na bolesnike polagat će ruke, i bit će im dobro (Djela apostolska 28:8).“

 

SILA JE MANIFESTACIJA BOŽJE SUVERENOSTI U OVOME SVIJETU. MNOGI LJUDI SE PRAVE DA IMAJU NEKAKVU SILU, NO, ONAJ KOJI JE ISPUNJEN SILOM BOŽJOM ZNA DA JE ISPUNJEN NJOME. NA ŽALOST NEKI LJUDI PRIHVATE VJERU U KRISTA NO, NE PRIHVAĆAJU SILU KOJU VJERA U KRISTA OSLOBAĐA. I NA ŽALOST SU ZAKINUTI ZA MNOGE BLAGOSLOVE. NO, POSTOJE I ONI KOJI ŽELE UNOVČITI TU SILU. ISUS JE REKAO DA SMO BESPLATNO PRIMILI, STOGA TREBAMO BESPLATNO I DAVATI. SILA BOŽJA MOŽE BITI OSLOBOĐENA I NA VJERNIKA I NA NEVJERNIKA, ALI UVIJEK JE OSLOBOĐENA KROZ VJERNIKA!

 

DJELA LJUBAVI (dobra djela)

 

Efežanima 2:10: „Njegova smo tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo.“

 

VIDITE OVDJE JE JAKO NAGLAŠENO DA SU DJELA ILI DJELOVANJE KRŠĆANINA ODREĐENA OD BOGA. TE DA SU ONA OKARAKTERIZIANA KAO DOBRA, ILI DJELA LJUBAVI. TO NISU DJELA ZAKONA-ČINIM ZATO ŠTO MORAM. TO SU DJELA LUBAVI-ČINIM ZATO ŠTO VOLIM I NE TRAŽIM NADOKNADU! MI VIDIMO DA JE PRVA CRKVA BILA BOGATA U DJELIMA LJUBAVI, JER MEĐU NJIMA NITKO NIJE OSKUDIJEVAO. A BOG SE BRINUO ZA PREVARANTE TAKO ŠTO IH JE LIKVIDIRAO J. SIROMAHE NE SMIJEMO ZABORAVLJATI, NA TO NAS BOG PODSIJEĆA. NIJE BITNO IMAŠ LI TI SVE KOMOCIJE. BITNIJE OD TOGA JE IMA LI TVOJ BRAT HRANE I KROV NAD GLAVOM?!DJELA LJUBAVI PROIZLAZE IZ SRCA NE IZ UMA. ZAMISLITE ONE KOJI SU PRODAJUĆI NJIVE I IMANJA KALKULIRALI!? JA VJERUJEM DA NISU. DOBROČINSTVO DOLAZI IZ SRCA. MNOGI SE BOJE BITI ISKORIŠTENI, NO, STAV KOJI BOG ŽELI DA ZAUZMEMO JE POMOZI, BEZ OBZIRA NA CIJENU! JER BOG GLEDA: Psalam 41:1: „Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!“

 

Please reload

Featured Posts

Totalno Drukchiji Od Drugih

September 10, 2014

1/2
Please reload

Recent Posts

September 11, 2014

September 10, 2014

September 9, 2014

September 8, 2014

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload