top of page

Mary Audrey Raycroft 30.05.2018. "PREPOZNAVANJE DUHA IZABELE"

Ovo su snimke sa konferencije koju smo imali od 30.05.-03.06.

u Puli. 

Služile su Barbara Yoder i Mary Audrey Raycroft.

Mary Audrey Raycroft 31.05.2018. "NADVLADAVANJE DUHA IZABELE"

Barbara Yoder 01.06.2018. 19:00

Barbara Yoder 02.06.2018. 19:00

Barbara Yoder 02.06.2018. 17:00

Barbara Yoder 03.06.2018. 10:00

bottom of page